Skriv ut

Budget 2013

Styrelsen behandlade budget för 2013. Föreningens ekonomi är i god balans och inga större avvikelser förväntas inför 2013. Avgiften för driftdelen kommer att höjas med 2% från och
 med 1 januari 2013, vilket motsvarar inflationsökningen av driftkostnader.  Höjningen på 2%  motsvarar 35 kr/månad för en lägenhet på 3 rok 102 kvm.

Kapitalavgiften för 2013 kommer vara oförändrad.

Utemiljö

En översyn samt beskärning av samtliga träd på gårdarna kommer att göras i vinter. 3-4 träd kommer att tas bort. Träden beskärs varsamt för att behålla formen i så stor utsträckning som möjligt men ändå minska i storlek.

2 av sandlådorna kommer att tas bort och ersätta av ett lekhus och pendelgunglek för att få variation av uteleken. Styrelsen kommer kontakta Wingårds Arkitekter för att rådgöra färgsättning och kulörer på redskapen så att de smälter in i omgivningen.

Erbjudande om kapitaltillskott

Ett nytt erbjudande om kapitaltillskott till de medlemmar som inte gjort sådant tidigare kommer att gå ut under hösten. Skriftlig information delas ut till de medlemmar som berörs. Kontakta Masom Pettersson eller Maria Högberg vid frågor.

Gästparkering

Styrelsen behandlade frågan om de två gästparkeringarna ska göras om till uthyrningsplatser. Det beslutades att inte göra någon förändring av gästparkeringarna. Styrelsen vill dock påminna om att de två platserna som är avsedda för medlemmarnas gäster endast får lånas för kortare besök. Styrelsen ber alla medlemmar respektera detta, så att så många som möjligt kan nyttja platserna.

Maria Högberg
Ordförande brf Kostern