Skriv ut

Valberedningens arbete inför stämman

Valberedningen har inlett sitt arbete inför årsstämman med att föreslå medlemmar till poster i styrelsen. Information kommer inom kort att delas ut till alla medlemmar från valberedningen. Alla uppmanas att fundera över om man kan ställa sig till förfogande för styrelseuppdrag.

Datum för årsstämma

Brf Kosterns årsstämma kommer att hållas den 15 maj. Före stämman har styrelsen bjudit in Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö för att berätta om det pågående planarbetet kring Norra Masthugget och annat som sker i staden på plan-och byggsidan. Separat kallelse kommer före stämman.

Utemiljö

Under våren kommer 2 av föreningens lekplatser byggas om. Befintliga sandlådor rivs och ersätts med lekhus och gungdjur. Rivning av befintliga sandlådor görs med hjälp av gemensamma krafter från medlemmar 24 mars. Alla som är intresserade av att hjälpa till är välkomna att anmäla sig till Henrik Sigström som samordnar arbetet. Styrelsen hoppas att de nya lekplatserna kommer uppskattas av alla barn i föreningen.

Vårstädning 25 april

25 april kommer föreningen att anordna en gemensam vårstäddag. Vi hjälps åt med att rensa i rabatter och göra fint på gårdarna. Efter utfört arbete blir det lite korvgrillning och möjlighet att umgås med grannar. Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna. Kontakta Masoumeh Pettersson tel: 0705502957 om du kan vara med att förbereda inför vårstädningen.

I samband med städdagen kommer en container för grovsopor att beställas som kan nyttjas av medlemmar om man vill slänga sådant man rensat ur förråd och annat.

Garagesäkerhet

Tråkigt nog har föreningen drabbats av 3 inbrott i garaget under de senaste månaderna. Vid ett av dessa tillfällen stals en fjärrkontroll till garageporten som förvarades i en bil. 1 vecka senare sker ett nytt inbrott och vid det tillfället stjäls en bil.

Styrelsen vill återigen påminna alla medlemmar att inte förvara fjärrkontroller till porten i bilen. Det är också viktigt att alltid se till att garageporten stängs innan man åker vidare, detsamma gäller alla portar och grindar i fastigheten, medlemmar uppmanas att vara noga med att alltid stänga grindar vid passage. Säkerheten i skalskyddet blir aldrig bättre än vår hantering av den.

Styrelsen kommer även att se över skalskyddet i garaget och se om det går att förbättra eller modernisera det system vi har idag.

Amortering av föreningens lån

Föreningen har idag kvarvarande lån på 24 Mkr. Dessa lån belastar endast de medlemmar som inte genomfört kapitaltillskott till föreningen. Efter det att föreningen genomförde kapitaltillskottsförfarandet har ingen kontinuerlig amortering enligt plan skett. 

Styrelsen diskuterade en förnyad amorteringsplan av föreningens kvarvarande lån om 24 Mkr under en 40-årig period. Detta för att minska föreningens skuldsättning och därigenom även på sikt få sänkta avgifter. Förslaget är under bearbetande och information till medlemmar kommer när ett förslag finns klart att presentera.

Elavfall i soprum

En el-häck för el-avfall kommer att beställas till soprummet vid uppgång 63. I denna får slängas t.ex. TV, micro, dator, brödrost, hårtork och andra elprodukter. 

Styrelsen ber alla medlemmar att respektera de ordningsregler som gäller i soprummen och att inte slänga elavfall i restavfallet.

Maria Högberg Ordf Brf Kostern