Skriv ut

Budget

Mötet har varit ett budgetmöte. Vid mötet antogs en budget för 2014 för föreningen. Den nya budgeten innebär inte några avgiftshöjningar.

 

Hyresavtalet blockuthyrning garage

Som redan tidigare omnämnts har avtalet sagts upp. Nya avtal med BRF-Kostern som uthyrare kommer sändas ut till de som hyr garageplats. Inte heller här planerades några förändringar i hyresnivån.

 

Inbrott och skadegörelser i garaget

Fråga om förstärkt skydd i garaget (utöver de brytskydd på dörrar som redan beslutats om) diskuterades inkluderande diverse andra säkerhetshöjande åtgärder. Inga beslut fattades.

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 december 2013.

 

Jonas Almström