Skriv ut

Oordning i soprummen

Ordningen i soprummen har försämrats kraftigt under senare tid. Medlemmar har emellanåt byggt berg i ett kärl, samtidigt som flera andra av samma slag, varit tomma eller endast halvfulla. Man har inte brytt sig om att lyfta på locket. Berget av sopor har sedan stundtals svämmat över och ramlat ned och spritt sig över golvet i soprummet.  Situationen har utvecklats till en sanitär olägenhet. Medlemmar har vidare placerat saker som var och ska lämna in på återvinningscentral och som föreningen har ansvar för.

Situationen i soprummen har lett till att vi fått köpa in extratjänster av Riksbyggen då renhållningspersonalen vägrat hantera våra sopor vid vissa tillfällen.  Kostnaderna slås ut på alla, även de skötsammas, och kommer därför att öka.

För att komma till rätta med oordningen har styrelsen beslutat att kameraövervaka soprummen för att kunna tillrättavisa de/dem som inte följer våra tydliga ordningsregler utan missköter sig. Kameror kommer inom kort tid att sättas upp. 

Vi kommer även att genomföra en spolning av golv och sopkärl för att försöka komma i bättre sanitär ordning. Slutligen har vi bestämt att stängsla in trappnedgången i soprummet vid 53:an så att man inte från trappen kan slänga sina sopor, vilket vi tror ha bidragit till byggandet av sopberg på en punkt.

Styrelsen uppmanar alla att studera de ordningsregler som finns på vår hemsida, dels ta del av det som är uppsatta i våra soprum.

Liksom tidigare år avser vi att beställa en container för grovsopor under april/maj som kommer ställas på en av våra gårdar.

Städdag av våra gårdar och rabatter

En städdag kommer genomföras även i vår. Datum är inte fastställt utan vi återkommer om sådan. Samtidigt med denna kommer det lämnas möjligheter för våra medlemmar att föra en dialog med någon/några ur styrelsen om både stort och smått som avser våra fastigheter. Goda idéer och konstruktiva synpunkter tas tacksamt emot.

Brytskydd i garage och dörrar till förråd

De beställda brytskydden till dörrar till gemensamma förrådsutrymmen och till garaget är nu monterade. Vi hoppas kunna minska inbrotten och stölder ur fordon. Vi uppmanar alltjämt alla att inte lämna värdesaker i bilarna och att alltid ta med fjärrkontrollen. Kostnaderna för omprogrammering och information i samband med sådana stölder är inte helt små.

Ny namnskylt vid entrén längs Andra Långgatan

Den gamla skylten längs Andra Långgatan har sett sina bättre dagar och kommer under vecka 10 att bytas ut. Porttelefonfunktionen kommer finnas kvar.

Vatteninträngning i trapphus

Vi har återigen drabbats av vatteninträngning i två trapphus. Vi tror vattnet kommer från de stora vertikala glasen i trapphusen. Riksbyggen har fått uppdrag att ta in kostnadsförslag på plåtslagararbete och vi kommer bevaka den 10-åriga försäkring som gäller fram till i höst.

Kapitaltillskott

Informationsträff, för de medlemmar som inte varit med om kapitaltillskott, kommer genomföras under våren eller hösten. Den som är intresserad av kommer att lämnas möjlighet att delta i kapitaltillskottsförfarandet till det kommande årsskiftet.

Årsstämma 2014

Stämman kommer att avhållas den 15 maj 2014. Reservera därför redan nu denna så att du har möjlighet att komma och delta.

Jonas Almström