Skriv ut

 

Info från styrelsen 2015-11-07

 

Styrelsen har nu haft ett budgetmöte där budget för 2016 fastställts. Ökade driftskostnader liksom krav på höjningar av avsättningar till underhållsfond i följd av de justerade reglerna om avskrivningar medför att styrelsen beslöt att höja avgiften för driftskostnader med 5 %. Detta innebär en höjning per lägenhet med 75 – 150 kr/månad beroende på storlek på bostaden. Kapitalkostnaderna har sjunkit till följd av sjunkande räntor och då vi lagt om de kvarvarande lånen. Styrelsen har trots detta beslutat att inte justera avgiften i denna del. Det överskott som vi förutsätter kommer uppkomma för 2016 kommer vi att använda på samma sätt som vi beslöt nyttja 2015-års kommande överskott, till amortering av befintliga lån.

 

Styrelsen beslöt vidare att teckna ett särskilt städavtal, innebärande att soprummen, golv och kärl kommer tvättas 2 ggr per år. En städning av soprummen kommer även utföras av Riksbyggen under vecka 46.

 

Styrelsen har efter brandsyn i bl.a. trapphusen kunnat notera att en rad otillåtna föremål förvaras under trapporna längst ned. Det rör sig om cyklar, snökälkar mm. Styrelsen kommer vidta åtgärder mot detta. Det är inte vi själva som avgör vad som får ställas i trapphusen utan det är myndighets påbud. Skulle en brand inträffa kan brännbara föremål försvåra brand eller utrymning. Föreningen kan om man inte bevakar att detta påbud efterföljs, även bli skadeståndsskyldiga. Vi kan därför inte låta detta fortgå. Medlemmar som förvarar otillåtna saker i trapphusen uppmanas att omgående ta bort dessa.

 

Den 11 november kl 18:30 i föreningslokalen lämnas muntlig information av styrelsen om frivilligt kapitaltillskott och eventuella frågor kring detta kan då ställas som kompletterar den skriftliga information som lämnats till alla medlemmar som inte gjort sådant tillskott. Ni hälsas härmed välkomna.

 

 

Jonas Almström