Meddelanden från styrelsemöten

Analys allabrf
Brf Kostern är nu A++.
Rapporten finns på Mitt Riksbyggen

Kapitaltillskott
Information utskickat till de medlemmar som ej gjort kapitaltillskottet och ett informationsmöte hölls den 2021-01-18 för de som var intresserade.

Byte låssystem
Alla cylindrar är bytta.Information angående detta kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Fjärrkontroller
De nya fjärrkontrollerna har nu blivit programmerade så att alla knappar nu fungerar.

Byte av portkod
Beställt byte av portkod, Riksbyggen skickar ut meddelande om detta.

Förslag om basketkorg
Medlem har skickat in önskan om en basketkorg på gården eller något annat liknande.
Inget beslut tas, behöver tas upp på årsstämman iom att detta kan vara störande för närliggande lägenheter.

Tvätt glaspartier
Beslut att vi beställer detta till våren.

Erbjudande kapitaltillskott
Arbete pågår med att skicka ut information till de medlemmar som ej har gjort kapitaltillskott.

Byte av låssystemet
Låssystemet beställt av Avarn Security.
Utlämning av nycklar till medlemmar beräknas starta första veckan i december. När detta är gjort kan utbyte av cylindrar påbörjas.

Beskärning av buskar och häckar
Boende på markplan ska tillsammans med styrelserepresentanter + trädgårdsansvarig på Riksbyggen gå igenom vad som ska göras med växtligheten på vår gård.

 

Info från styrelsen 2015-11-07

 

Styrelsen har nu haft ett budgetmöte där budget för 2016 fastställts. Ökade driftskostnader liksom krav på höjningar av avsättningar till underhållsfond i följd av de justerade reglerna om avskrivningar medför att styrelsen beslöt att höja avgiften för driftskostnader med 5 %. Detta innebär en höjning per lägenhet med 75 – 150 kr/månad beroende på storlek på bostaden. Kapitalkostnaderna har sjunkit till följd av sjunkande räntor och då vi lagt om de kvarvarande lånen. Styrelsen har trots detta beslutat att inte justera avgiften i denna del. Det överskott som vi förutsätter kommer uppkomma för 2016 kommer vi att använda på samma sätt som vi beslöt nyttja 2015-års kommande överskott, till amortering av befintliga lån.

 

Styrelsen beslöt vidare att teckna ett särskilt städavtal, innebärande att soprummen, golv och kärl kommer tvättas 2 ggr per år. En städning av soprummen kommer även utföras av Riksbyggen under vecka 46.

 

Styrelsen har efter brandsyn i bl.a. trapphusen kunnat notera att en rad otillåtna föremål förvaras under trapporna längst ned. Det rör sig om cyklar, snökälkar mm. Styrelsen kommer vidta åtgärder mot detta. Det är inte vi själva som avgör vad som får ställas i trapphusen utan det är myndighets påbud. Skulle en brand inträffa kan brännbara föremål försvåra brand eller utrymning. Föreningen kan om man inte bevakar att detta påbud efterföljs, även bli skadeståndsskyldiga. Vi kan därför inte låta detta fortgå. Medlemmar som förvarar otillåtna saker i trapphusen uppmanas att omgående ta bort dessa.

 

Den 11 november kl 18:30 i föreningslokalen lämnas muntlig information av styrelsen om frivilligt kapitaltillskott och eventuella frågor kring detta kan då ställas som kompletterar den skriftliga information som lämnats till alla medlemmar som inte gjort sådant tillskott. Ni hälsas härmed välkomna.

 

 

Jonas Almström

Budgetmöte
Följande beslut togs

  • Att höja avgiften i kapitaldelen med 2% för att balansera mot eventuellt höjda räntekostnader
  • Att höja avgiften i driftsdelen med 2% för att balansera mot ökade driftskostnader.
  • Att höja garagehyran med 50 kr/garageplats i månaden för platserna 1-74. Gäller ej MC-platserna.

SBA - Brandrondering
Brandrondering utförd 20201013


Konvertering till LED-belysning
Beslut togs att börja med garaget, cykelrum och soprum till en kostnad för 63’ + moms.

Julgran på gården
Julgran beställd.

INFO FRÅN STYRELSEN

Styrelsen har ikväll haft budgetmöte. Vid detta har konstaterats att driftskostnaderna stiger medan kapitalkostnaderna går med.  

För att föreningen ska kunna täcka sina kostnader och fortsätta ha en ekonomi i balans har styrelsen därför beslutat att höja årsavgifter för drift med 5 % och samtidigt sänka årsavgiften för kapital med 3 %.

  

Detta innebär vidare att de som inte gjort kapitaltillskott i stort sätt får oförändrade avgifter. För övriga blir höjningen ca 75 – 150 kr per månad.

Ekonomin ser bra ut och likviditeten är god. Vi kommer under 2014 att göra ett överskott i kapitaldelen, vilket överskott kommer från dem som inte gjort kapitaltillskott. Överskottet i kapitaldelen kommer vi att använda för att amortera på föreningens kvarvarande lån, och kommer därmed, precis som regelverket föreskriver, att enbart komma dem till del som inte gjort kapitaltillskott och som skapat detta överskott.

 

Mvh 

Styrelsen