Skriv ut

Hösten är i antågande och ni har inte hört så mycket av styrelsen, sedan den valdes i maj. Dels beror detta på att vi inte kommunicerar under sommaren, dels på problem med hemsidan. Jag hoppas att dessa nu ska vara helt över.

 

Hackning av hemsidan

Vår hemsida hackades av någon under maj och den släcktes ned. Det har medfört att vi inte kunnat skicka ut information så som vi önskat. Vi har nu bytt plattform till en säkrare och mer modern och merparten av den information som fanns på hemsidan har repareras. Möjligen/troligen tog sig hackaren/hackarna in via några av våra medlemmars inloggningskonton till hemsidan. Några inloggningskonton har inte kunnat gå att återställa. De måste skaffa sig nya kontot på vår hemsida för att kunna del av den information som kommer ut via mail här.

 

För att säkra driften av hemsidan i framtiden och inte vara helt beroende av en kunnig och villig medlem har vi beslutat att köpa denna tjänst. Det kostar inga stora pengar.

 

Ökad skadegörelse och inbrottsförsök i garage och källarplan

Vi har 2 ggr per år uppföljningsmöten med Riksbyggen för att gå igen det som fungerar respektive inte riktigt fungerar i deras förvaltning av vårt fastighetsbestånd i enligt med det avtal som föreningen har med Riksbyggen. Ett sådant möte genomfördes den 9 september. Vid mötet kunde vi konstatera att kostnaderna för skadegörelse och inbrottsförsök ökat kraftigt. Det är inbrott i bilar med stulna kvarlämnade fjärrkontroller som kostar föreningen arbete och kostnader för byte av koder och ersättning till Riksbyggen för deras arbete. Det är ganska mycket fula brytskador på plåtdörrarna  i garaget och i källarplan. Det ger ett otrivsamt intryck. Ett ”sunkigt” intryck och det kommer kosta avsevärda pengar att reparera. Anledningen till att dessa skador har ökat vet vi inte. Vi misstänker att detta kan ha med att göra att vi precis till höger om garageporten har en läkarmottagning för manliga missbrukare. Det är oerhört lätt att om man står vid läkarmottagningens port att smita in i vårt garage i samband med att bilar åker in och ut. Det är därför av största vikt att vi alla skärper till oss och ser till att garageporten går helt igen innan vi lämnar den vid ut eller infart och att man har kontroll så att ingen obehörig tar sig in. Dessvärre är det alldeles för många av oss som bara åker iväg och låter garageporten stänga av sig själv, eller bara trycker på knappen för stängning utan att vänta att porten gått igen helt. Skulle vi kunna sköta detta bättre i framtiden skulle vi möjligen minska kostnaderna, vilka drabbar alla i vår förening. Det förtjänar att sägas en gång till; det är inte tillåtet att lämna kvar fjärrkontroller i bilarna.

 

Styrelsen undersöker nu hur mycket det skulle kosta att åtgärda dörrarna med brytskador och även övriga plåtdörrar och komplettera inbrottsskyddet på dessa. Beslut fattas senare i saken.

 

Garageavtalet

Styrelsen har sagt upp garageavtalet med Riksbyggen om blockuthyrning. Detta gjordes för ett antal år för att föreningen skulle kunna få tillbaka myggmoms på garaget. Den sista återbetalning från staten sker nu till årsskiftet. Det sagda innebär att vi inte längre får något bidrag till kassan genom sådana avtal å andra sidan slipper vi betala moms på den hyra som tas ut av medlemmarna. Om förändringen får någon påverkan på prissättningen av garageplatserna återstår att se. Styrelsen har ett budgetmöte den 14 oktober för att se hur 2014 ser ut. Klart är att alla avtal med de som hyr garageplats måste skrivas om. Nya avtal kommer skickas ut .

 

Namntavlan på 2:a Långgatan

Namntavlan för porttelefonerna har skador och kommer att repareras och fräschas upp.

 

Våra trädgårdar

Förra året genomfördes en större översyn av trädgårdarnas växter. Några träd och buskar togs bort och en kraftigare beskärning av befintliga växter ägde rum. Detta har givit mer ljus under sommaren till växterna som vuxit mycket. Vi har därför beslutat om att beskära växterna ytterligare en gång. Om det kan ske under hösten eller om det måste anstå till våren är ännu inte klart.

Göteborg den 21 september 2013

Jonas Almström

Ordförande